BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA NHÀ CỦA ĐOÀN PHÁT CONS

HẠNG MỤC THI CÔNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC ĐVT  ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG ĐƠN GIÁ VẬT TƯ TỔNG NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ
 ĐẬP PHÁ THÁO DỠ   Đục gạch nền nhà m2 35.000   35.000
Đục gạch tường m2 30.000   30.000
Đập tường 10cm m2 50.000   50.000
Đập tường 20cm m2 80.000   80.000
Tháo mái tôn m2 30.000   30.000
 XÂY    Xây tường 10cm  m2  60.000 180.000 240.000
Xây tường 20cm  m2  120.000 360.000 480.000
Tô tường cát hạt lớn m2 60.000 90.000 150.000
Cán nền nhà m2 45.000 85.000 130.000
Đổ bê tông m3 300.000 1.650.000 1.950.000
Ốp LÁT GẠCH Ốp gạch tường 30x60cm  m2  90.000 tùy loại 90.000
Ốp gạch nền 60x60cm  m2  80.000 tùy loại 80.000
Dán len trân tường 12×60 md 12.000 tùy loại 12.000
 SƠN NƯỚC Trét matit trong nhà  m2  24.000 20.000 44.000
trét matit ngoài trời  m2  28.000 25.000 53.000
Lăn sơn 2 lớp trong nhà m2 22.000 23.000 45.000
Lăn sơn 2 lớp ngoài trời m2 25.000 28.000 53.000